♪ คอร์ดเปียโน ♪คอร์ดเมเจอร์และคอร์ดไมเนอร์ (Major Chords and Minor Chords)

คอร์ดเมเจอร์ - Major Chordsคอร์ดไมเนอร์ - Minor Chords
CC Major C minorCm
DD Flat Major C Sharp minorCm
DD Major D minorDm
EE Flat Major E Flat minorEm
D Sharp minorDm
EE Major E minorEm
FF Major F minorFm
FF Sharp Major F Sharp minorFm
GG Flat Major
GG Major G minorGm
AA Flat Major G Sharp minorGm
AA Major A minorAm
BB Flat Major B Flat minorBm
BB Major B minorBm
« กลับข้างบน

คอร์ดทบเจ็ด (คอร์ดโดมิแน้นท์ทบเจ็ด) - Dominant 7th Chords

C (Dominant) 7thC7
D Flat (Dominant) 7thD7
D (Dominant) 7thD7
E Flat (Dominant) 7thE7
E (Dominant) 7thE7
F (Dominant) 7thF7
F Sharp (Dominant) 7thF7
G (Dominant) 7thG7
A Flat (Dominant) 7thA7
A (Dominant) 7thA7
B Flat (Dominant) 7thB7
B (Dominant) 7thB7
« กลับข้างบน

คอร์ดเมเจอร์ทบเจ็ด - Major 7th Chords

C Major 7thCmaj7
D Flat Major 7thDmaj7
D Major 7thDmaj7
E Flat Major 7thEmaj7
E Major 7thEmaj7
F Major 7thFmaj7
F Sharp Major 7thFmaj7
G Major 7thGmaj7
A Flat Major 7thAmaj7
A Major 7thAmaj7
B Flat Major 7thBmaj7
B Major 7thBmajor7
« กลับข้างบน
Home | บทเรียน | คอร์ดเปียโน | คำศัพท์ | ประวัติศาสตร์ | บทความ | การสอบ Trinity | Webboard | Sitemap