♪ ยุคศตวรรษที่ 20 (The Twentieth Century Period) ♪


คีตกวีในยุคศตวรรษที่ 20

คีตกวีในยุคศตวรรษที่ 20

Sergey Vasilyevich RachmaninovSergey Vasilyevich Rachmaninov
(1873-1943)
Béla BartókBéla Bartók
(1881-1945)
Igor StravinskyIgor Stravinsky
(1882-1971)
Sergey ProkofievSergey Prokofiev
(1891-1953)
George GershwinGeorge Gershwin
(1898-1937)
Dmitri ShostakovichDmitri Shostakovich
(1906-1975)

Lasted Updated : Dec 24, 2010. by Web Master : Ohyes!
Home | บทเรียน | คอร์ดเปียโน | คำศัพท์ | ประวัติศาสตร์ | บทความ | การสอบ Trinity | Webboard | Sitemap