♪ แนะนำการสอบ Trinity Guildhall ♪


การสอบเทียบเกรดของเปียโนที่แพร่หลายในไทยมีสองที่ใหญ่ๆ คือ Trinity Guildhall และ ABRSM (Associated Board of the Royal School of Music) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Royal แต่ Trinity Guildhall มีความนิยมมากกว่าเนื่องจากในการสอบเกรดสูงๆ คือ เกรด 6 ขึ้นไป ไม่มีเงื่อนไขในการสอบ ต่างจากของ Royal ที่มีเงื่อนไขว่า การจะสอบภาคปฏิบัติในเกรด 6 หรือสูงกว่า ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีเกรด 5 ก่อน ดังนั้น ในเว็บนี้ผมจะนำเสนอการสอบของ Trinity Guildhallเป็นหลักละกันครับ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นประกอบกับตัวผมเองสอบกับ Trinity มา เลยคุ้นเคยกับการสอบของบอร์ดนี้เป็นพิเศษ

ผมจะแยกการสอบเปียโนของ Trinity Guildhall เป็น 2 อย่างใหญ่ๆ ก่อนคือ ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการสอบภาคทฤษฎี หรือ Theory เป็นการสอบข้อเขียนความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรี ไม่ต้องเล่นเปียโน ซึ่งความจริงแล้วการสอบทฤษฎีนี้เป็นการสอบทฤษฎีดนตรีทั่วไป ที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่เล่นเปียโนเท่านั้นที่สอบ ผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ก็สอบภาคทฤษฎีอันเดียวกันนี้ด้วย โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7 และ Grade 8

ส่วนการสอบภาคปฏิบัตินั้น มีหลายอย่าง เช่น การเล่นเดี่ยว (Solo Piano) การเล่นสองคนเปียโนคนละตัว(Piano Duet) การเล่นสองคนบนเปียโนตัวเดียวกัน (Piano - Six Hands) การเล่นเปียโนประกอบ (Piano Accompanying) แต่ในเว็บไซต์นี้เราจะเน้นไปที่การเล่นเดี่ยวอย่างเดียวนะครับ สำหรับการสอบการเล่นเดี่ยวเปียโนของ Trinity Guildhall มี 3 อย่าง คือ

 1. การสอบเกรด (Grade)

 2. เป็นการสอบปฏิบัติการเล่นเปียโน โดยเกรดยิ่งสูงยิ่งยากครับ แบ่งเป็น 9 ระดับ คือ Initial, Grade 1, Grade , Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7 และ Grade 8
  การสอบเกรดจะต้องสอบทั้งหมด 4 อย่าง คือ
  1. เพลงสอบ 3 เพลง
  2. เทคนิค ซึ่งประกอบด้วยเพลงโชว์เทคนิคสั้นๆ 3 เพลงและการไล่ Scale และ Arpeggio
  3. และ 4) Supporting test โดยสำหรับเกรด 1-5 ให้เลือก 2 อย่างจาก 4 อย่างต่อไปนี้
   • Aural test – สอบการฟังหรือโสตทักษะ
   • Sight reading – สอบการเล่นทันทีจากโน้ตที่ไม่เคยเล่นมาก่อน
   • Improvisation – สอบการแต่งเพลงจากทำนองหรือจังหวะที่ให้
   • Musical knowledge – สอบความรู้ทางด้านดนตรี
   แต่สำหรับเกรด 6-8 บังคับ Sight reading หนึ่งอย่างและอีกอย่างนึงเลือกเอาระหว่าง Aural test กับ improvisation

  การสอบเกรดเป็นการสอบปฏิบัติ ดังนั้นคะแนนจะไปหนักที่ส่วนของเพลงที่เล่น โดยมีสัดส่วนถึง 66 คะแนนจาก 100 คะแนน ส่วนเทคนิคมี 14 คะแนน และส่วน Supporting test อีกอย่างละ 10 คะแนน เกณฑ์การผ่านที่ 60 คะแนน ถ้าได้ถึง 75 คะแนนจะเรียกว่า Merit และถ้าได้สูงถึง 87 คะแนนจะเรียกว่า Distinction

 3. การสอบใบประกาศการแสดง (Certificate)

 4. มี 3 ระดับคือ Foundation Certificate, Intermediate Certificate (เมื่อก่อนเรียกว่า FC- First Certificate) และ Advanced Certificate (เมื่อก่อนเรียกว่า PC- Performer's Certificate) การสอบ Certificate จะคล้ายๆ กับการสอบเกรด แต่จะเน้นไปที่การเล่นเปียโนเพื่อการแสดง ถ้าเทียบความยากง่ายกับการสอบเกรดจะได้ดังนี้ครับ
  • Foundation Certificate ≈ เกรด 3
  • Intermediate Certificate ≈ เกรด 5
  • Advanced Certificate ≈ เกรด 8
  แต่เพราะการสอบใบประกาศนี้เน้นที่การแสดง ในการสอบจึงเป็นการเล่นเพลงอย่างเดียว ไม่ต้องสอบเทคนิค การฟังหรือ Sight reading เลย คะแนนจะมาจากเพลงที่แสดงและการแสดงออกบนเวทีเท่านั้น โดยคะแนนเพลงที่เล่นมีถึง 90 คะแนน ส่วนอีก 10 คะแนนเป็นคะแนนความสมดุลของโปรแกรมเพลงที่เลือกมาเล่น โปรแกรมโน้ตและการแสดงออกบนเวทีในสัดส่วน 4-4-2 ตามลำดับ
 5. การสอบอนุปริญญา (Diploma)

 6. จะคล้ายกับการสอบใบประกาศการแสดง โดยมี 3 ระดับคือ ATCL, LTCL และ FTCL แต่จะเป็นการสอบในขั้นที่สูงกว่าการสอบเกรดและการสอบใบประกาศการแสดง ซึ่งถ้ามีโอกาสจะนำข้อมูลมาอัพเดทในภายหลังครับ

ในการสอบไม่จำเป็นต้องสอบทุกอันนะครับ แล้วแต่เราว่าอยากลองวัดความสามารถของเราด้านไหน โดยมากมักจะสอบปฏิบัติโดยการสอบเกรดกัน และในการสอบของ Trinity Guildhall ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านเป็นขั้นๆ เพราะฉะนั้นเราอาจสอบข้ามเกรดได้ เช่น สอบเกรด 1 แล้วสอบเกรด 3 เลย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมของเราเองด้วยว่าความสามารถเราถึงหรือไม่ และเตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหน เพราะค่าสอบค่อนข้างแพง ในเว็บไซท์นี้จะเน้นข้อมูลในการสอบเกรดการเล่นเดี่ยวเปียโนของ Trinity Guildhall เป็นหลักนะครับ

Home | บทเรียน | คอร์ดเปียโน | คำศัพท์ | ประวัติศาสตร์ | บทความ | การสอบ Trinity | Webboard | Sitemap